Om oss

Den här sidan skapas i syfte att göra juridiken mer tillgänglig och enklare att förstå. Vi som arbetar med sidan är utbildade jurister och vi vill dela med oss av vår yrkeskunskap genom att presentera information, fakta och olika exempel på hur juridik ser ut både i vardagen och i samband med exempelvis arbete, affärer och vid fastighetsägande. Vi ska även skriva om olika brott och förklara hur straffpåföljden kan se ut vid grövre brottslighet samt hur man som misstänkt kan söka juridisk hjälp i samband med fallet ska tas upp i rätten.

Vårt samhälle vilar på lagar, regler och på juridik. Allt vi gör handlar på något sätt om juridiken och om olika regler. Vissa av dessa är självklara, medan andra är mer luddiga – även för professionella utövare. Det kan handla om situationer som blir rena tolkningsfrågor och som av den anledningen kan vara extremt svåra att bena ut. Vi ska ge exempel på detta i form av exempelvis tvister som handlar om dolda fel i hus. Vad gäller där egentligen?

Vi ska även titta närmare på hur brottsligheten i Sverige ser ut. Vilka brott är vanliga, vilka är ovanligare och hur ser det egentligen ut rent statistiskt? I många fall så låter folk i gemen känslor trumfa fakta gällande vissa brott. Man kan tvärsäkert slå fast att antalet narkotikabrott ökar i Sverige och likaså gällande exempelvis gängrelaterat våld. Stämmer detta? Vi ska gå igenom det och skapa en större klarhet. Att bygga upp känslor kan vara förödande gällande juridik och sett ur ett samhällsperspektiv: det kan skapa motsättningar och leda till både diskriminering och att fördomar får fäste.

Målet är att du som läsare ska hitta fakta och konkreta exempel på juridik på den här sidan. Vi vill nyansera och skapa en enklare väg till förståelse kring hur allt hänger ihop. Välkommen.